Tvätta händerna upp till handlederna tre gånger. Börja med höger hand.

Skölj munnen tre gånger med höger hand.

För in vattnet i näsan och blås ut, tre gånger med höger hand.

Tvätta ansiktet tre gånger, vattnet skall beröra ansiktet från hårfästet till hakan och från öra till öra.

Tvätta höger arm upp till armbågen tre gånger, gör samma sak med vänster arm.

Fukta händerna och dra lätt över håret.

Fukta händerna och tvätta öronen med hjälp av tummen och pekfingret.

Tvätta högra foten upp till ankeln tre gånger. Gör samma sak med vänster fot.

Trosbekännelsen: 
"ASH-HADU (jag vittnar) ANLA-ILAHA (att det finns ingen Gud) ILLA-ALLAH (utom Allah), WA ASH-HADU (och jag vittnar) ANNA MUHHAMMADAN RASUL-ALLAH (att Muhammad är Hans sändebud) "