This app doesn’t collect any data, and the only thing it uses is to find your timezone location. That is, the zone of your time. We do not collect any data or user data or anything like that.

Den här appen samlar ingen data, och det ända som den använder är att hitta din timezone plats. Det vill säga din tids zone. Vi samlar ingen data eller användare uppgifter eller något liknande.